Compass Groups rykte grundar sig i de standarder som vi sätter för kvaliteten på de tjänster som vi erbjuder, vår driftskontroll och praxis samt vår etik och integritet. Vi är världsledande inom vad vi gör - våra kunder, investerare och leverantörer förväntar oss att vi ska arbeta enligt de högsta standarderna och därför behöver alla våra anställda uppfylla dessa standarder.

Om dessa standarder äventyras underminerar vi vårt rykte och riskerar därmed verksamhetens säkerhet och framtida framgångar. Det kan vi inte låta ske. Vi delar alla ett ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett professionellt, säkert, etiskt och lagligt sätt.

Vi förlitar oss på att våra medarbetare "Speak up" om de misstänker brott mot våra standarder eller iakttar handlingar eller beteenden riktade mot dem själva, kollegor, kunder, leverantörer eller mot företaget som kan utgöra hot.

Om du tycker något är fel, är det dags att “Speak Up”

Använd alternativen nedan för att antingen anmäla ett problem eller för att följa framstegen i ett redan pågående ärende.

All kontakt med Speak Up kan ske anonymt och därmed behöver ditt namn aldrig offentliggöras i samband med anmälningar.

Länk till Speak up