Compass Group FS är en värdedriven organisation och det är våra medarbetare som gör skillnad.

Hjältar

Med närmare 6 000 medarbetare som med stolthet tar ansvar för att leverera smakupplevelser på våra över 1 100 restauranger är vi en viktig arbetsgivare och en möjlighet för de som vill göra karriär inom måltidstjänster och serviceindustrin.

Vår medarbetarfilosofi grundar sig på fyra hörnstenar:

Passion för mat och service

Vi brinner för mat och för våra gäster och vi vill locka medarbetare med samma passion. Vårt största fokus ligger på maten och gästerna. För att kunna ge våra restauranger bästa möjliga stöd träffar alla inom Compass Group FS matgäster och kunder regelbundet. 

Vi främjar gastronomi genom prisbelönade kockteam och tävlingar och vi känner stolthet och ära över medarbetarnas framgångar. Vi ligger i framkant när det gäller mattrender och den tekniska utvecklingen inom mat.

Vi tar ansvar för att våra medarbetare får den utbildning de behöver. Utbildningen fokuserar på gastronomi, service och ledarskap. Och vi uppmuntrar till att lära av varandra.

Ledarskap är nyckeln till kundnöjdhet

Ledarskapet i restaurangen är nyckeln till att tillgodose dina behov. Vi söker efter ledare som är kunniga kockar, som gillar människor och som är positiva till förändring och innovation. I gengäld erbjuder vi omfattande utbildning i ledarskap och administration.

Vi erbjuder en inspirerande matmiljö där en väsentlig del av jobbet är att nätverka med kunniga kollegor, lyfta fram smakupplevelser och utveckla vår gästfilosofi. Vi erbjuder generösa och rättvisa löne- och belöningspaket.  

Hjälp att utveckla framgångsrika karriärer

Vårt mål är att hjälpa våra medarbetare att nå framgångar och gå framåt i sina karriärer i ett ledande, professionellt måltidstjänstföretag i Norden.

Hur går vi tillväga? Med 1 200 restauranger runt om i Norden erbjuder vi fina karriärmöjligheter inom restaurangledning för nyutexaminerade från skolor och universitet samt etablerade proffs. När en medarbetare har blivit en del av Compass Group FS erbjuds hen omfattande utbildningsprogram som stöder olika karriärval och möjligheter att avancera.

Genom en kombination av lärande i arbetet och individuella kurser kan våra medarbetare lära sig vad som krävs för framgångar: från menyplanering och matlagning till upphandling, back office-administration och restaurangledning. Vi följer aktivt upp våra medarbetares utveckling och prestationer genom undersökningar om medarbetarnöjdheten och specialiststöd. 

Compass Group FS är ett ansvarsfullt, professionellt nordiskt företag med en stark medvetenhet om företagets arv. Vi tillämpar och följer kollektivavtal, följer upp välbefinnandet och främjar jämlikhet, hygien, företagsansvar och säkerhet. 

Hjälpa medarbetarna att fatta beslut och tillgodose kundernas behov 

Vi vill uppmuntra en känsla av ägarskap bland våra restaurangmedarbetare. Inom överenskomna ramar ges våra ledare rätt att fatta beslut och uttrycka sin passion för mat och kundservice. Detta bygger på förtroende, stolthet och frihet att agera.

Proffsiga och kunniga chefer och medarbetare är en förutsättning för beslutanderätt – och vi mäter resultaten och firar framgångarna. Starka värderingar, en tydlig filosofi, transparent kommunikation och övergripande riktlinjer är avgörande för denna process. 

Intresserad av en ny karriär?