Opdateret 01.02.2020

Denne Politik om beskyttelse af personoplysninger beskriver hvordan forbrugeres personoplysninger samt personoplysninger om virksomheders, organisationers og interessenters kontaktpersoner behandles af selskaberne Compass Group FS i forbindelse med deres forretningsdrift.

I det generelle afsnit gennemgår vi behandlingen af personoplysninger og dine rettigheder. Ud fra de tjenestespecifikke beskrivelser kan du nemt og hurtigt se, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med de tjenester, som du benytter.

Vores kerneværdier omfatter kundefokus og kvalitet: vi behandler dine personoplysninger ansvarligt, og vi ønsker at gøre os fortjent til din tillid. Du kan påvirke måden, dine data bliver behandlet på. Denne Politik om beskyttelse af personoplysninger fortæller dig om dine rettigheder, samt hvordan du udøver dem.

Dine personoplysninger vil blive gemt, når du indgår en aftale med os eller på anden måde benytter vores tjenester, når du registrerer dig som bruger af vores tjeneste, giver os dit samtykke til at modtage markedsføringsmeddelelser, køber produkter via en onlinebutik, benytter webtjenester eller mobile tjenester, deltager i en markedsføringskampagne eller markedsundersøgelse, giver feedback eller kontakter vores kundeservice.

Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med overholdelse af aftaler eller implementering af vores tjenester, i vores markedsførings- og kundekommunikation samt i vores kundeservice. Vi benytter desuden oplysningerne til at målrette vores markedsføring og kommunikation, så det passer til dine interesser. For fremtiden ønsker vi at skabe endnu bedre oplevelser, og de data, vi indsamler, vil hjælpe os til at forstå vores kunder bedre.

Denne meddelelse vedrørende beskyttelse af person-oplysninger behandler følgende emner:

1. Hvorfra indsamler vi data?
2. Hvilke typer oplysninger indsamler vi?
3. Cookies
4. Hvad bruges oplysningerne til?
5. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
6. Hvem kan behandle dine oplysninger, og videregives oplysningerne til tredjemand?
7. Overfører vi dine data ud over EUs eller EØS' grænser (“tredjelande”)?
8. Hvordan kan du påvirke behandlingen af dine personoplysninger?
9. Hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger?
10. Dataansvarlige:

Bookingsystemer
Bestillinger
Kampagner
Markedsføring
Feedback, klager og anden kundeservice
Meningsmålinger og markedsundersøgelser
Mobil applikationer
Compass Group FS - kort
Behandling af personoplysninger om virksomheders kontaktpersoner og andre interessenter 

1. Hvorfra indsamler vi data?

Vi indsamler oplysninger om dig, f.eks. når du:

 • registrerer dig som bruger af vores tjenester
 • giver os en markedsføringstilladelse og modtager meddelelser fra os
 • foretager køb i vores onlinebutik eller bruger vores andre webbaserede eller mobile tjenester
 • deltager i en af vores markedsføringskampagner, en markedsundersøgelse eller en meningsmåling, som vi organiserer
 • giver os feedback, lægger en besked, om at vi skal kontakte dig, eller på anden måde kontakter Compass Group FS
 • er kontaktperson for en af vores virksomhedskunder eller -partnere, eller hvis du kontakter os som repræsentant for din organisation eller
 • deler, publicerer eller kommenterer noget, eller hvis du sender en meddelelse via Compass Group FS sociale mediekanaler, når du ønsker at få kundeservice. Vi gennemfører også social medieovervågning på et generelt plan for bedre at kunne forstå vores kunder og for at få et bedre billede af, hvad der siges som Compass Group FS og branchen.

2. Hvilke typer oplysninger indsamler vi?

De oplysninger, vi indsamler, kan variere afhængigt af hvilke af vore tjenester du benytter, og hvordan du benytter dem. Du kan selv påvirke, hvilke typer oplysninger vi indsamler om dig. Vi modtager nogle af oplysningerne direkte fra dig, f.eks. når du handler i vores onlinebutik eller deltager i en af vore kampagner. Vi får nogle af oplysningerne via cookies og andre lignende teknologier. På denne måde lærer vi f.eks., hvordan vores tjenester benyttes, og vi kan tilbyde den bedst mulige serviceoplevelse. For at tjekke, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med de forskellige tjenester, du benytter, skal du gå til afsnittet om tjenestespecifikke beskrivelser.

Afhængigt af hvilke tjenester du bruger, indsamler vi bl.a. følgende oplysninger om dig:

Navn og kontaktoplysninger: Vi indsamler dit for- og efternavn, din adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktoplysninger.

Demografiske oplysninger: Vi indsamler andre beskrivende oplysninger, såsom oplysninger om alder og/eller fødselsdato, sprog og land.

Identifikationsoplysninger: Vi indsamler registreringsoplysninger til onlinetjenester, såsom brugerID og adgangskode samt andre lignende sikkerhedsoplysninger.

Kundeoplysninger: Vi indsamler oplysninger, f.eks. vedrørende eventuelle køb, reservationer, benyttede fordele eller dine aktiviteter og bestillinger i onlinebutikken, eventuelle nyhedsbreve, du har modtaget (f.eks. om du har åbnet meddelelsen eller ej) eller andre aktiviteter. Vi indsamler også oplysninger vedrørende kundefeedback og anden kundekontakt. I visse situationer i forbindelse med klager kan vi indsamle helbredsoplysninger for at kunne undersøge vores eventuelle erstatningsansvar.

Betalingsoplysninger: For at kunne behandle dine betalinger indsamler vi nødvendige oplysninger vedrørende betalingen af dine køb. Vi indsamler også oplysninger om den anvendte betalingsmetode samt om faktureringsoplysninger, såfremt du vælger at betale via faktura.

Oplysninger vedrørende repræsentation: Vi indsamler oplysninger om din stilling i den virksomhed eller anden organisation, som du repræsenterer, samt navn og kontaktoplysninger for den pågældende virksomhed eller organisation, når du interagerer med os som repræsentant for din virksomhed, organisation eller interessentgruppe. Vi indsamler også andre oplysninger, der er nødvendige af hensyn til administrationen af relationen mellem Food Services og den virksomhed eller organisation, som du repræsenterer.

Kampagneoplysninger: Når du deltager i en af vores markedsføringskampagner, f.eks. en præmietrækning eller en konkurrence, indsamler vi de oplysninger, der formidles i denne sammenhæng, samt oplysninger om deltagelsen i kampagnen.

Markedsundersøgelser og meningsmålinger: Når vi gennemfører markedsundersøgelser og meningsmålinger, indsamler vi oplysninger, som vi kan bruge til at lære, hvordan vi udvikler vores tjenester, forretningsdrift og produkter.

Oplysninger vedrørende interesser og profiloplysninger: Vi indsamler oplysninger om dine interesser. Ud over oplysninger, som formidles direkte, kan dine interesser også udledes af andre oplysninger, som vi indsamler.

Markedsføringstilladelser og -forbud: Vi indsamler oplysninger om til- og frameldinger til markedsføring.

Ændringer af oplysninger: Hvis de tidligere nævnte oplysninger ændres, kan vores systemer registrere oplysninger om sådanne ændringer, så vi kan sikre, at oplysningerne er korrekte.

Visuelle optagelser: Vi kan tage fotos eller optage videoer i forbindelse med Compass Group FS -begivenheder. Hvis vi tager et billede af dig, og ikke af hele publikum, vil vi anmode dig om dit samtykke, før vi publicerer billedet.

Du kan selv påvirke, hvilke typer oplysninger vi indsamler om dig. Du kan benytte de fleste af vores tjenester uden at give os ovennævnte oplysninger. Dog kræver brugen af visse tjenester, såsom deltagelse i en kampagne, behandling af en klage, køb af produkter eller brug af onlinetjenester, at du sender dine personoplysninger. Hvis du beslutter ikke at sende dine personoplysninger til os, vil vi muligvis ikke kunne levere alle de tilbud eller alt indhold til dig, eller levere så målrettet og personlig service, som vi ville kunne, hvis vi havde adgang til dine oplysninger. Ud fra de tjenestespecifikke beskrivelser kan du nemt og hurtigt se, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med de enkelte tjenester.

3. Cookies

Vi indsamler oplysninger om brugen af vores tjenester ved hjælp af cookies.

En cookie er en lille fil, som et websted gemmer i den besøgendes browser, og som sender oplysninger til webstedets administrator, når den besøgende igen besøger webstedet. Vi benytter cookies, der fungerer efter hensigten på vores websted – de forbedrer brugeroplevelsen eller overvåger trafikken på Compass Group FS hjemmeside. Vi kan også benytte cookies til at målrette, tilpasse og gøre opmærksom på vores hjemmesider. Du kan deaktivere cookies eller indstille en alarm for cookies i dine browserindstillinger.

Læs mere om vores cookies her.

4. Hvad bruges oplysningerne til?

Vi behandler dine oplysninger i forretningsøjemed, f.eks. til levering af bestilte produkter, levering af en købt ydelse, eller for at opfylde en anden aftale. Vi behandler også dine oplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til realiseringen af Compass Group FS legitime interesser. I nogle tilfælde vil vi muligvis bede om dit samtykke til at behandle dine oplysninger. Vi kombinerer de oplysninger, vi indsamler, med henblik på at kunne yde dig en så god service som muligt.

Vi behandler blandt andet dine oplysninger med følgende formål:

 • Web- og mobilbaserede tjenester: Vi behandler dine oplysninger, så du kan bruge vores onlinetjenester og mobil apps. Dine oplysninger gør det muligt for os at identificere dig, tilbyde vores digitale tjenester til dig og at opfylde en kontrakt ved f.eks. at levere en ordre.
 • Kundeservice og kommunikation: Vi behandler dine oplysninger med henblik på at kunne levere kundeservice, f.eks. svare på eventuel feedback fra dig eller behandle en klage, du har sendt til os, gennemføre kundekommunikation og afgøre tvister.
 • Direkte markedsføring samt markedsundersøgelser og meningsmålinger: Vi behandler dine oplysninger for at kunne markedsføre vores produkter og tjenester. Vi behandler også dine oplysninger i forbindelse med markedsundersøgelser og meningsmålinger med henblik på at opnå en bedre forståelse af vores kunders adfærd for dermed kunne levere en bedre service til dem.
 • Målrettet kommunikation, markedsføring og tjenester: Vi behandler dine oplysninger med henblik på at målrette vores kommunikation og markedsføring. Dette gør det muligt for os at forsyne dig med så relevante oplysninger om vores produkter og tjenester som muligt. Målretningen af indhold er baseret på de interesser, som kunden har indikeret, eller oplysninger, som vi har fået om kunden ved hjælp af registrerede data. Sådanne data består af oplysninger om, hvilke kampagner du har deltaget i, samt dine aktiviteter på vores onlinetjenester. Vi benytter disse oplysninger til at oprette grupper, som vi målretter vores markedsføring til, hvorfor vi ikke målretter markedsføringen til nogen enkelt person.
 • Analyse, indsamling af statistik og udvikling af forretning, produkter og tjenester: Vi benytter oplysningerne til analyse, til udarbejdelse af statistik og rapportering samt til udvikling af vores forretning, produk-ter og tjenester og til at forbedre brugeroplevelsen.

Vi behandler oplysningerne på de ovenfor nævnte måder på grundlag af kontraktmæssige forpligtelser eller i forbindelse med Compass Group FS legitime interesser. Vi kan også anmode dig om dit samtykke til, at vi behandler dine oplysninger med henblik på virkeliggørelse af bestemte formål. Vores direkte markedsføring er eksempelvis altid baseret på dit forudgående samtykke, som du når som helst kan trække tilbage.

“Legitime interesser” henviser til interesser, der er lovlige og vigtige for Compass Group FS forretningsdrift. Compass Group FS kan handle på baggrund af legitime interesser, hvor der eksisterer en betydningsfuld og relevant relation mellem brugeren af tjenesten, dvs. den registrerede person og Compass Group FS. Når legitime interesser skal vurderes, evalueres både den registrerede persons og Compass Group FS interesser, herunder realiseringen af fundamentale rettigheder, de indsamlede oplysningers beskaffenhed og anvendelsesformål samt datasikkerheden. Den registrerede person har ret til at modsætte sig behandling af sine personoplysninger baseret på en legitim interesse. Du kan finde yderligere oplysninger om dine rettigheder i afsnittet “Hvordan kan du påvirke behandlingen af dine personoplysninger?”

Du kan læse mere om de oplysninger, vi indsamler via forskellige tjenester, og om tjenestespecifikke formål og begrundelser for anvendelsen i afsnit 1. Hvorfra indsamler vi data?

5. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer ikke dine oplysninger i længere tid, end det er nødvendigt af hensyn til de formål, der er beskrevet i denne Politik om beskyttelse af personoplysninger, og for at overholde lovgivningen, såsom regnskabslovgivning. Opbevaringsperioden for dine oplysninger påvirkes også af den sammenhæng, hvori dine oplysninger er blevet indsamlet, samt formålet med dataindsamlingen. Du kan læse mere om fastsættelsen af opbevaringsperioder nedenfor.

Du kan læse mere om begrundelser for fastsættelse af opbevaringsperioder for personoplysninger i tabellen nedenfor. Når begrundelsen for at opbevare dine personoplysninger ikke længere er gyldig, påbegyndes der en proces, som vil fjerne dine oplysninger fra vores registre på en sikker måde. 

Tjenester eller funktioner, der er underlagt opbevaringsperioder 

Til hvilket formål anvender vi dine oplysninger i forbindelse med denne bestemte tjeneste?  

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?  

Engangskøb eller tilbagevendende ordre i vores onlinebutik   

Levering af en ordre og modtagelse af eventuelle reklamationer  

Indtil det tidspunkt, hvor ordren (eller den sidste leverance på en tilbagevendende ordre) er blevet leveret, reklamationsperioden er udløbet, eller oplysningerne ikke længere er påkrævede med henblik på kontrol af produktkvaliteten, og vi ikke har grund til at antage, at du vil kontakte os i forbindelse med denne ordre.  

Bookingsystemer (f.eks. møder og events) 

Levering af en tjeneste eller et event 

Indtil det tidspunkt, hvor reklamationsperioden er udløbet, eller oplysningerne ikke længere er nødvendige med henblik på kontrol af produktkvaliteten, og vi ikke har grund til at antage, at du vil kontakte os i forbindelse med denne tjeneste eller begivenhed. Oplysninger vedrørende registrerede kunder vil blive opbevaret, så længe kundekontoen er i brug.  

Deltagelse i en kampagne  

Gennemførelse af en kampagne (f.eks. levering af en præmie) 

 

Indtil det tidspunkt, hvor kampagnen er afsluttet, og foranstaltninger efter kampagnen (såsom levering af præmier) er gennemført, og vi ikke har grund til at antage, at du vil kontakte os i forbindelse med den pågældende kampagne. 

Markedsføring 

Til markedsføring af nye tilbud 

Indtil samtykket vedrørende markedsføring og/eller abonnementet på et nyhedsbrev er trukket tilbage. 

Feedback, nye forslag, reklamationer eller anden form for kundeservice 

Behandling af feedback, forbedring af tjenester og undersøgelse vedrørende et eventuelt erstatningsansvar 

Indtil reklamationsperioden er udløbet, kravene til egenkontrol af fødevaresikkerhed er opfyldt, reklamationen er blevet behandlet, og Compass Group FS eventuelle erstatningsansvar er blevet undersøgt, og sagen er afsluttet. 

Ordrer 

Til implementering af tjenesten 

Indtil det tidspunkt, hvor ordren er leveret eller afhentet, reklamationsperioden er udløbet, eller oplysningerne ikke længere er nødvendige med henblik på kontrol af produktkvaliteten, og vi ikke har grund til at antage, at du vil kontakte os i forbindelse med denne ordre. 

Deltagelse i en meningsmåling eller en undersøgelse 

Til forbedring af vores tjenester 

Indtil meningsmålingen er lukket, eller undersøgelsen er afsluttet, og formålet med researcharbejdet eller undersøgelsen er opfyldt. 

Compass Group FS -kort 

Til implementering af tjenesten 

Indtil aftalen vedrørende brug af kortet er udløbet. 

Behandling af personoplysninger for repræsentanter for virksomheder eller andre organisationer eller en interessentgruppe 

F.eks. til implementering af tjenester og kommunikation 

Indtil vi ikke længere skal bruge dine oplysninger til det formål, som de blev indsamlet til, eller indtil du ikke længere er ansvarlig for de pågældende opgaver inden for virksomheden eller organisationen. Vi vil dog fortsat behandle dine oplysninger, hvis din nye stillingsbeskrivelse giver grundlag for dette. 

Bemærk venligst, at vi uanset ovenstående kriterier på grund af lovgivningen kan være forpligtede til at opbevare visse oplysninger om dig (såsom transaktionsoplysninger fra onlinebutikken med henblik på at overholde regnskabslovgivningen) i en længere periode. I disse tilfælde vil vi udelukkende behandle oplysningerne for at overholde den pågældende lovgivning. Vi kan også gøre en undtagelse i forbindelse med opbevaringsperioder, når der gøres retskrav gældende over for Food Services, eller så længe behandlingen af sager vedrørende sådanne retskrav ikke er afsluttet.

Desuden vil vi, uanset hvad der er angivet ovenfor, muligvis behandle oplysningerne i et anonymiseret format, bl.a. for at kunne foretage analyser og udarbejde statistik med henblik på at forbedre vores forretning, produkter og tjenester.

6. Hvem kan behandle dine oplysninger, og videregives oplysningerne til tredjemand?

Dine oplysninger behandles inden for Compass Group FS. Vi kan videregive dine oplysninger til myndighederne, f.eks. hvis lovgivningen kræver det af os. Desuden vil vi muligvis videregive dine oplysninger i forbindelse med en eventuel overdragelse af forretning eller en anden virksomhedstransaktion til køberen af den pågældende forretning eller til en anden relevant part, der er knyttet til virksomhedstransaktionen.

For at kunne opfylde aftalen kan vi videregive personoplysninger til tredjemand. Sådanne tredjemænd kan være vores partnere, der tilbyder betalings- eller transportydelser i vores onlinebutikker. Disse partnerne kan også fungere som dataansvarlige i forhold til de personoplysninger, der kræves i forbindelse med betaling og transport. Enhver af vores onlinebutikker oplyser hvilke partnere, som den pågældende onlinebutik gør brug af. Vi anbefaler, at du læser vores samarbejdspartneres politikker om behandling af personoplysninger.

Vi benytter tjenester, der stilles til rådighed af tredjemænd, til behandlingen af dine personoplysninger, men vi videregiver ikke dine oplysninger til dem på en sådan måde, at de ville kunne bruge dem til noget andet formål end det, som Compass Group FS har defineret.

Vi benytter underleverandører og tjenesteudbydere i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger, f.eks. med henblik på teknisk vedligeholdelse og implementering af kampagner samt direkte markedsføring. I sådanne tilfælde forpligter vi via relevante kontraktmæssige foranstaltninger vore underleverandører og tjenesteudbydere til at opretholde et datasikkerhedsniveau, som er tilstrækkeligt til at beskytte dine oplysninger og overholde gældende lovgivning vedrørende personoplysninger. De underleverandører og tjenesteudbydere vi benytter, bruger udelukkende dine oplysninger til de formål, der er defineret af Compass Group FS, som beskrevet ovenfor. Vi videregiver ikke dine oplysninger til dem i et format, der ville gøre det muligt for dem at anvende dem til noget andet formål.

7. Overfører vi dine data ud over EUs eller EØS' grænser (“tredje-lande”)?

Hvis vi benytter dine oplysninger til elektronisk kommunikation, vil dine oplysninger muligvis blive overført til vores tjenesteudbyder i USA. Vores tjenesteudbydere i USA overholder til gengæld reglerne i Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA. Vi vil muligvis også overføre dine data til andre tredjelande, forudsat at de krav, der stilles i EUs generelle databeskyttelsesforordning, er opfyldt.

Vi anvender digitale værktøjer tilhørende vores tjenesteudbyder i USA til at implementere digital markedsføring og kundekommunikation. Derfor vil dine oplysninger muligvis blive overført til USA, når vi anvender dem til digital kommunikation.

Vi kan også overføre dine oplysninger uden for EUs eller EØS' grænser i andre tilfælde end dem, der er nævnt ovenfor, hvis dette er nødvendigt af hensyn til de anvendelsesformål, der er angivet ovenfor, med henblik på den tekniske vedligeholdelse af oplysningerne, forudsat at de krav, der fastsættes i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), er opfyldt, dvs. dataoverførslen foretages under anvendelse af de standardbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen.

8. Hvordan kan du påvirke behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontrollere, hvordan Compass Group FS indsamler og benytter dine oplysninger. Da dine rettigheder er vigtige for os, har vi iværksat flere foranstaltninger, som du kan anvende til at påvirke behandlingen af dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse om dine rettigheder og de metoder, du kan bruge til at udøve dem.

Du har ret til at påvirke behandlingen af dine personoplysninger på følgende måder:

 • Du har ret til at når som helst forbyde behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring (retten til at gøre indsigelse). Bemærk venligst, at selvom du fravælger direkte markedsføring, kan du muligvis fortsat se vores reklamer på onlinetjenester uden for Compass Group FS samt modtage kundekommunikation fra os, såsom en bekræftelse af en ordre, som du har afgivet via vores onlinebutik. Desuden vil du muligvis fortsat modtage markedsføring fra Compass Group FS i forbindelse med dit arbejde eller ansvarsområde. Den nemmeste måde at fravælge en sådan markedsføring på er at ophæve abonnementet via linket i slutningen af den e-mail, du modtager.
 • I nogle situationer har du muligvis pga. særlige personlige omstændigheder ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til formål, der går ud over direkte markedsføring. I sådanne tilfælde vedrører dine rettigheder kun de af dine oplysninger, som vi behandler i kraft af Compass Group FS legitime interesser. Når du beder os om at ophøre med at behandle dine personoplysninger af sådanne årsager, skal du fortælle os, af hvilke personlige årsager behandlingen af dine oplysninger skal stop-pes.
 • Du har ret til at anmode om adgang til oplysninger, der vedrører dig, eller til at modtage bekræftelse af, at vi ikke behandler oplysninger vedrørende dig (retten til indsigt). Den nemmeste måde at foretage en sådan anmodning på er at udfylde den relevante formular på vores websted. I visse situationer har du også ret til at modtage de personoplysninger, som du har forsynet os med, i digitalt format, så du kan overføre dem til en anden dataansvarlig (retten til dataportabilitet).
 • Du har ret til at få dataene rettet (retten til berigtigelse). Dette betyder, at hvis dine oplysninger er ukorrekte, upræcise eller mangelfulde, har du ret til at bede os om at rette oplysningerne eller opdatere dem, så de er komplette. I visse situationer kan du have ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger (retten til begrænsning af behandlingen). Dette betyder, at dersom du bestrider dine oplysningers nøjagtighed, har du ret til at begrænse behandlingen af oplysningerne i en periode, som vil gøre det muligt for os at sikre, at dine oplysninger er nøjagtige.
 • Du har ret til at få dine oplysninger slettet i visse situationer, herunder i situationer, hvor behandlingen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig af hensyn til de formål, til hvilke de er blevet indsamlet, eller hvis behandlingen af dine personoplysninger var baseret på dit samtykke, og du ønsker at trække dit samtykke tilbage, og der ikke er andre begrundelser for behandlingen af dine personoplysninger (retten til at blive glemt). Bemærk venligst, at hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig, f.eks. af hensyn til leveringen af en ordre, som du har afgivet i onlinebutikken, eller for at efterkomme dit ønske om at fravælge direkte markedsføring, så kan vi ikke slette dine oplysninger.

Du kan udøve dine rettigheder, hvad angår behandling af dine personoplysninger, ved at kontakte os via formularen på vores websted.

9. Hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan læse mere om vores politikker om behandling af personoplysninger på vores hjemmeside, hvor du f.eks. kan kontakte os eller udøve dine rettigheder vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du mener, at dine rettigheder, på trods af de principper, der er nævnt i denne Politik om beskyttelse af personoplysninger, er blevet krænket i henhold til lovgivningen vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du også indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed. Vi anbefaler dog, at du først kontakter os med henblik på at få sagen løst.

10. Dataansvarlige:

Følgende selskaber er dataansvarlige for deres respektive områder.

Finland
Compass Group FS Finland Oy
Mannerheimintie 117, 00280 Helsinki
PL 210, 00281 Helsinki

Sverige
Compass Group FS Sweden AB
Lindhagensgatan 120
P.O. Box 30170
104 25 Stockholm, Sverige

Norge
Compass Group FS Norway AS
Filipstad Brygge 1
Box 1375, Brygge 1
0252 Oslo, Norge

Danmark
Compass Group FS Denmark A/S
Skibhusvej 52 A, 1.
5000 Odense C, Danmark

Estland
Compass Group FS Estonia OÜ
Jälgimäe tee 14
76404 Saku vald, Harjumaa, Estland

Tjenestespecifikke beskrivelser

I de tjenestespecifikke beskrivelser finder du information om, hvorfra vi indsamler oplysninger, samt om måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger i forbindelse med de forskellige tjenester, du anvender.

Onlinebutikker

Du kan bestille vores produkter i vores onlinebutikker. Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at overholde vores aftale og administrere kunderelationen. I forbindelse med bestillinger vil vi anmode om oplysninger, såsom dit navn og dine kontaktoplysninger, oplysninger om din kunderelation, eventuelle ændrede data og identifikationsoplysninger, der gør det muligt for os at levere ordren. Vi indsamler også oplysninger vedrørende betaling, såsom valgte betalingsmetode og faktureringsoplysninger, såfremt der betales via faktura. Hvis du ønsker det, kan du give os markedsføringstilladelse.

For at kunne opfylde aftalen vil vi muligvis videregive personoplysninger til tredjemand. Sådanne tredjeparter kan være vores partnere, der tilbyder betalings- eller transporttjenester i vores onlinebutikker. Disse partnerne kan også fungere som dataansvarlige vedrørende de personoplysninger, der kræves i forbindelse med betaling og transport. Enhver af vores onlinebutikker formidler oplysninger om de partnere, som den pågældende onlinebutik gør brug af. Vi anbefaler, at du læser sådanne tredjeparters databeskyttelsespolitikker.

Bookingsystemer

Du kan benytte vores bookingsystemer til at foretage en reservation af et lokale til et arrangement eller et bord på en af vore restauranter eller caféer. For at kunne overholde aftalen vil vi anmode om oplysninger, når du foretager bookingen. Disse oplysninger omfatter dit navn, dine kontaktoplysninger og oplysninger om din kunderelation, så vi kan gennemføre bookingen under dit navn, bekræfte bookingen og komme i kontakt med dig i tilfælde af eventuelle aflysninger. Vi vil muligvis også anmode om andre oplysninger, der kan være nødvendige for at kunne gennemføre den pågældende reservation. Sådanne oplysninger kan omfatte særlige oplysninger vedrørende kost, eventuelle behov for adgang til bestemte områder/lokaler eller fornavn og alder på den person, der fejrer fødselsdag i forbindelse med invitationer til fødselsdagsselskaber. Baseret på kunderelationen vil vi også indsamle andre oplysninger vedrørende dine interesser samt eventuelle ændrede oplysninger. Hvis du ønsker det, kan du give os markedsføringstilladelse.

Bestillinger

Du kan bestille kage, brød eller anden mad hos os. For at kunne overholde aftalen vil vi anmode om oplysninger i forbindelse med sådanne bestillinger. Disse oplysninger omfatter dit navn og dine kontaktoplysninger, så vi kan bekræfte bestillingen og komme i kontakt med dig, hvis det bliver nødvendigt. Vi kan også indsamle data vedrørende en bestemt kost/diæt, der kan være nødvendig af hensyn til tilberedning af det måltid, du har bestilt.

Kampagner

Ved kampagner markedsfører vi et bestemt produkt, en bestemt tjeneste eller et tilbud, der gælder i en afgrænset tidsperiode. I forbindelse med en kampagne vil vi måske give dig mulighed for at deltage i en præmietrækning eller en konkurrence eller bede dig om tilladelse til markedsføring. I sådanne tilfælde vil vi anmode dig om personoplysninger, såsom dit navn og dine kontaktoplysninger. Vi skal bruge disse oplysninger til at iværksætte kampagnen og til at sende dig en eventuel præmie, som du har vundet, og - hvis du har givet os tilladelse til markedsføring – til at sende dig tilbud, nyhedsbreve eller nyheder via e-mail, også efter at kampagnen er afsluttet.

Markedsføring

Markedsføring rettet mod forbrugere

Nyhedsbreve giver os mulighed for at informere dig digitalt om tilbud eller nye produkter og tjenester. Vi vil bede dig om dit samtykke, før vi sender dig nyhedsbreve. Hvis du har givet samtykke til markedsføring, kan vi sende dig nyheder og nyhedsbreve, som vi tror vil interessere dig på baggrund af de tjenester, du har benyttet. Du kan afmelde et nyhedsbrev sendt til dig via et link i slutningen af den pågældende e-mail. Bemærk venligst, at du på trods af opsigelsen af et enkelt nyhedsbrev muligvis fortsat vil modtage anden markedsføringskommunikation fra Compass Group FS, hvis du ikke har annulleret dit generelle samtykke vedrørende markedsføring, som du har givet Compass Group FS.

Du kan annullere dit generelle samtykke til markedsføring via en onlineformular, der findes på vores websted. Annullering af et generelt samtykke vedrørende markedsføring vil standse al den markedsføringskommunikation, der er målrettet til forbrugerne, herunder også eventuelle nyhedsbreve, som du har abonneret på.

Markedsføring målrettet repræsentanter for virksomheder og andre interessenter

Du kan modtage markedsføring fra Compass Group FS, der relaterer sig til dit arbejde eller dit ansvarsområde, eksempelvis når din virksomhed er kunde hos Compass Group FS, hvis du har vist interesse for Compass Group FS tjenester eller produkter som repræsentant for din virksomhed, hvis du tilhører en anden interessentgruppe, eller hvis du har abonneret på et af vores nyhedsbreve. Vi gør dette på grundlag af kunderelationen eller Compass Group FS legitime interesser. Hvis lokal lovgivning kræver det, vil vi anmode om dit samtykke til en sådan markedsføring. Modtager du en sådan markedsføring fra Compass Group FS i forbindelse med dit arbejde eller dit ansvarsområde, er den nemmeste måde at annullere abonnementet at afmelde dig via linket i slutningen af den e-mail, du modtager.

Feedback, klager og anden kundeservice

Du kan give os feedback, klage over et produkt eller en tjeneste, eller sende os et forslag via vores kundeservice, der er målrettet forbrugere. I den sammenhæng indsamler vi oplysninger, såsom dit navn, dine kontaktoplysninger og eventuelle oplysninger vedrørende repræsentation på grundlag af kunderelationen. Disse oplysninger letter behandlingen af forslaget eller klagen og giver os mulighed for at svare. Vi kan også indsamle helbredsoplysninger, hvis dette er nødvendigt for at kunne yde godtgørelse eller for at kunne foretage en undersøgelse af et eventuelt erstatningsansvar. Vi vil gøre dette i tilfælde, hvor vores produkter har påført dig helbredsrelaterede symptomer af en eller anden art.

Meningsmålinger og markedsundersøgelser

Meningsmålinger og markedsundersøgelser gør det muligt for os at indsamle oplysninger, der er vigtige for vores forretningsdrift. Det er frivilligt at deltage i disse undersøgelser, og vi vil behandle dine personoplysninger, når du har givet samtykke. Når du deltager i en meningsmåling eller en markedsundersøgelse, vil vi muligvis anmode om de personoplysninger, som er nødvendige med henblik på at gennemføre meningsmålingen eller markedsundersøgelsen. Hvis meningsmålingen eller markedsundersøgelsen omfatter en præmietrækning, skal vi bruge dine personoplysninger til at sende dig præmien.

Mobil applikationer

Vi stiller mobil apps til rådighed for vores kunder, hvorfra du kan foretage bestillinger eller modtage fordele, når du besøger vores caféer eller restauranter. For at du kan bruge en app, vil vi indsamle personoplysninger fra dig (såsom dine kontaktoplysninger, eventuelle ændrede oplysninger samt kunderelationsoplysninger samt oplysninger om dine interesser, f.eks. oplysninger om din brug af app'en), så vi kan sende dig skræddersyede tilbud.

Compass Group FS -kort

Med et Compass Group FS -kort kan du betale for dine køb på visse Compass Group FS -restauranter. Når du har modtaget kortet, vil du få en vejledning til at oprette en profil, så du kan holde øje med dine køb. Når du opretter profilen, vil vi bede dig – på grundlag af din kunderelation – om at anføre dine personoplysninger, såsom navn, kontaktoplysninger og fødselsdato, så vi kan identificere dig som bruger af kortet.

Behandling af personoplysninger om virksomheders kontaktpersoner og andre interessenter

Compass Group FS behandler oplysninger for sine erhvervskunder og potentielle erhvervskunder, leverandører og underleverandører samt andre interessenter i forbindelse med sin forretningsdrift. Vi behandler dine oplysninger i disse sammenhænge, når du er i kontakt med os som repræsentant for din virksomhed, en anden organisation eller en interessentgruppe. I sådanne tilfælde behandler vi typisk oplysningerne på grundlag af kontraktmæssige forpligtelser eller i forbindelse med Compass Group FS legitime interesser. Læs mere om legitime interesser i afsnit 4. Hvordan anvendes oplysningerne? Vi kan også anmode om dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, f.eks. når gældende lovgivning kræver dit samtykke til markedsføring vedrørende dit arbejde eller ansvarsområde.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne indgå aftaler med, eller for at kunne levere tjenester til, den virksomhed eller organisation du repræsenterer, i forbindelse med kundekommunikation og service, samt til brug for analyser, statistikker, rapportering og forretningsudvikling. Vi anvender også dine personoplysninger til markedsføring af vores produkter og tjenester, og vi kan på baggrund af eventuelle arbejdsrelaterede interesser, som du har informeret os om, målrette den markedsføring, vi sender på en sådan måde, at det gavner dig mest muligt i dit arbejde. Hvis du modtager denne type markedsføring fra Compass Group FS vedrørende dit arbejde eller ansvarsområde, kan du når som helst afmelde abonnementet via linket i slutningen af den e-mail, du modtager.

Når du samarbejder med os som repræsentant for en virksomhed, organisation eller interessentgruppe, vil de oplysninger, vi indsamler om dig, omfatte dit navn, kontaktoplysninger, placering og stillingsbetegnelse og/eller titel i virksomheden eller organisationen, som du repræsenterer. I nogle situationer kan vi også indsamle oplysninger om dine interesser og muligvis andre oplysninger, der er nødvendige af hensyn til administrationen af relationen mellem Compass Group FS og den virksomhed eller organisation, du repræsenterer. Vi indsamler desuden oplysninger fra generelt tilgængelige kilder, såsom virksomheders hjemmesider, sociale medier og opslagsværker samt databaser med kontaktoplysninger, der vedligeholdes af myndigheder og tjenesteudbydere.